POLITICĂ DE CONFIDENȚIALITATE

1. Informații generale

Protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal este importantă pentru Nervax Agency, astfel că acordăm o atenție deosebită protejării vieții private a Vizitatorilor care accesează site-ul https://www.nervaxagency.com/ precum și a celor ale căror date cu caracter personal ne-au fost furnizate de o terță parte sau la care am avut acces dintr-o altă sursă, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 adoptat de Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene la data de 27 aprilie 2016, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE.

În acest sens, vă rugăm să lecturați cu atenție termenii următoarei Politici de confidențialitate privind protecția și prelucrarea datelor cu caracter personal, pentru a înțelege modul în care vor fi tratate informațiile dumneavoastră.

Prezenta Politică reprezintă o notă de informare și explică practicile online Nervax Agency, referitoare la aplicarea prevederilor GDPR, precum și drepturile de care beneficiați cu privire la modul în care informațiile dumneavoastră sunt utilizate prin intermediul Site- Nervax Agency.

Prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată de Nervax Agency se va realiza întotdeauna în conformitate cu prevederile GDPR, precum și cu reglementările privind protecția datelor cu caracter personal specifice fiecărei țări în care Nervax Agency operează.

Prin prezenta Politică de protecție a datelor cu caracter personal, Nervax Agency dorește să informeze Vizitatorii cu privire la natura datelor cu caracter personal pe care le colectează, utilizează și procesează, precum și cu privire la scopurile prelucrării. În plus, vizitatorii site-ului sunt informați prin intermediul prezentei Politici și cu privire la drepturile de care beneficiază.

Facem mențiunea că, în ceea ce privește Nervax Agency, prezenta Politică este valabilă și se aplică atât cu privire la Site-ul web, cât și în ceea ce privește paginile media sociale asociate brandului și numelui nostru, incluzând, dar fără a se limita la, Instagram, Facebook, Youtube.

Ca urmare a vizitării Site-ului nostru, obținerii de produse sau interacționării cu Nervax Agency prin orice modalitate sau mijloc de comunicare, precum e-mail, telefon sau rețele sociale, fiecare persoană vizată confirmă că este de acord cu prezenta Politică de confidențialitate. În cazul în care nu sunteți de acord și nu doriți să acceptați informațiile, situațiile și/sau condițiile descrise în cadrul Politicii, vă rugăm să părăsiți Site-ul și să nu accesați produsele furnizate.

2. Definiții

În cadrul acestei Politici de confidențialitate, cu excepția cazului în care se prevede expres altfel, sintagmele menționate mai jos vor avea următoarele semnificații:

Consimțământ

reprezintă orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate, prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate

Date cu caracter personal

reprezintă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă, în mod direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale

Operator

reprezintă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal

Persoană vizată

reprezintă orice persoană fizică identificată sau identificabilă ale cărei date sunt prelucrate de către Nervax Agency în calitate de operator, ca de exemplu abonați, potențiali clienți sau vizitatori ai site-ului

Politica de confidențialitate / Politica

reprezintă nota de informare care cuprinde prevederile descrise în acest document și se completează cu Termenii și Condițiile Site-ului, precum și cu Politica de cookies și poate fi identificată și ca Politica de protecție a datelor

Politica de cookies

reprezintă furnizarea de informații cu privire la fișierele de tip „cookie” pe care Site-ul nostru le colectează, precum și comunicarea scopurilor pentru care acestea sunt folosite și completează prezenta Politică, precum și Termenii și Condițiile Site-ului

Prelucrare

reprezintă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea

Nervax Agency / noi / nouă / al nostru

Reprezintă Șimon Liviu Adrian sau societățile asociate ori colaboratoare care identifică agentul economic – persoane juridice române, constituite și funcționând în conformitate cu legile din România, care furnizează produsele găsite pe Site-ul web și care dețin proprietatea Site-ului

Regulamentul GDPR / GDPR

reprezintă Regulamentul (UE) 2016/679 adoptat de Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene la data de 27 aprilie 2016, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, denumit și Regulamentul general privind protecția datelor

Site-ul / site-ul nostru

reprezintă site-ul web https://www.nervaxagency.com/, orice secțiune și subsecțiune a acestuia, precum și profilurile/paginile de media sociale asociate Nervax Agency, incluzând, dar fără a se limita la Instagram, Facebook, Youtube

Termeni și condiții

reprezintă furnizarea de informații cu privire la utilizarea site-ului nostru, relaționarea cu Nervax Agency colaborarea și acordurile care se încheie între dumneavoastră și Nervax Agency ca urmare a accesării site-ului și obținerii de produse furnizate, precum și condițiile care se aplică raporturilor juridice ce se nasc între părți, inclusiv prin acorduri ulterioare

Vizitator

reprezintă orice persoană care vizitează, vizualizează sau accesează Site-ul

3. Operatorul de date cu caracter personal

Operatorul de date cu caracter personal este Șimon Liviu Adrian, persoană juridică română, cu sediul social în Bihor, email:adisimon670@yahoo.com. Noțiunea de Nervax Agency poate cuprinde și alte persoane juridice asociate sau colaboratoare și care identifică agentul economic.

În calitate de operator de date cu caracter personal Nervax Agency este responsabil de prelucrarea datelor cu caracter personal care vă aparțin și pe care le colectează în mod direct sau din alte surse. Precizăm că pentru a asigura protejarea și prelucrarea în siguranță a datelor dumneavoastră, Nervax Agency a depus toate eforturile în vederea implementării unor măsuri rezonabile și adecvate, tehnice și organizatorice.

4. Responsabilul cu protecția datelor (DPO)

Nervax Agency nu are obligația legală de a desemna un ofițer de protecție a datelor personale. În consecință, orice solicitare în legătură cu datele cu caracter personal care vă aparțin trebuie adresată la datele de contact menționate anterior.

În cazul în care aveți nelămuriri, întrebări, observații sau reclamații cu privire la prezenta Politică sau la utilizarea datelor cu caracter personal pe care le prelucrăm ori doriți să vă exercitați oricare dintre drepturile care vă aparțin, ne puteți trimite oricând solicitarea dumneavoastră la adresa de e-mail media@nervaxagency.com.

5. Care sunt datele dvs. cu caracter personal pe care le prelucrăm?

În funcție de produsele și funcționalitățile pe care doriți să le accesați sau achiziționați, va fi necesar să colectăm, folosim, stocăm și/sau transferăm anumite date personale.

Datele dumneavoastră cu caracter personal care vor fi prelucrate sunt următoarele:

● date de identificare, precum nume și prenume, nume utilizator, dată naștere, gen, țară etc;

● date de contact, precum adresă de domiciliu, adresă de facturare, adresă de e-mail, număr telefon;

● date financiare și de tranzacționare, precum informații referitoare la plăți sau la cardul ori contul bancar, datele cardului bancar, informații despre produsele achiziționate, detalii privind plățile de la și către persoana vizată;

● date tehnice, precum adresă IP (internet protocol), date de login, tip browser și versiune, setări privind locația și fusul orar, plug-inuri de browser și versiunile acestora, sistem de operare, platformă de operare și alte tehnologii de pe dispozitivele pe care le folosiți pentru a accesa acest Site și contul de utilizator;

● date de profil, precum nume de utilizator, parolă, comenzi plasate, parcurs înregistrat cu privire la produsele achiziționate, răspunsuri oferite la diferite întrebări sau sondaje;

● date statistice și de marketing, precum informații referitoare la utilizarea Site-ului și a produselor furnizate, preferințe în ceea ce privește primirea de materiale de marketing și mijloace preferate de comunicare;

● date agregate, precum colectarea, folosirea și partajarea anumitor date statistice sau demografice. Datele agregate pot deriva din datele personale, dar nu sunt considerate ca fiind „date personale” în sensul legii, întrucât aceste informații nu dezvăluie în mod direct sau indirect identitatea dumneavoastră. În situația excepțională în care datele agregate sunt combinate sau corelate cu datele personale astfel încât să fie posibilă identificarea în mod direct sau indirect, datele combinate rezultate vor fi tratate de Nervax Agency ca date personale, care vor fi utilizate în modalitatea descrisă în prezenta Politică.

În situația în care nu doriți să ne furnizați informații privind datele personale, vă atragem atenția că există posibilitatea să nu puteți accesa anumite funcționalități, să nu puteți achiziționa produsele furnizate, să nu vă puteți abona, să nu vă puteți crea și/sau accesa contul de utilizator, să nu putem încheia eventuale contracte sau colaborări necesare ulterior sau să nu vă putem răspunde solicitărilor adresate.

Nervax Agency poate deține date personale ale persoanelor vizate atât ca urmare a interacțiunii directe, cât și prin obținerea acestora în mod indirect sau prin intermediul tehnologiei.

De exemplu, Nervax Agency va primi date personale despre dumneavoastră în următoarele situații:

● plasare a unei comenzi;

● creare a unui cont de utilizator;

● abonare la newsletter;

● trimitere a unui e-mail sau a unui mesaj privat în cadrul rețelelor sociale;

● adresarea unui comentariu pe platformele sociale, etichetarea noastră în cadrul unor postări sau distribuirea conținutului nostru.

6. Principii privind prelucrarea datelor

Nervax Agency se obligă să respecte principiile de protecție a datelor cu caracter personal prevăzute de GDPR, pentru a se asigura că toate datele sunt:

● prelucrate în mod corect, legal și transparent;

● colectate în scopuri specificate, explicite și legitime;

● adecvate, relevante și limitate în raport cu scopurile pentru care sunt prelucrate;

● corecte și actualizate;

● păstrate într-o formă care nu permite identificarea persoanelor vizate mai mult timp decât este necesar în raport de scopul prelucrării;

● procesate în conformitate cu drepturile persoanei vizate, într-un mod care să asigure o securitate adecvată a prelucrării, astfel încât datele să fie integre, confidențiale și disponibile.

7. Baza legală și scopurile prelucrării datelor cu caracter personal

● În conformitate cu art. 6 alin. (1) lit. b) din GDPR, pot fi prelucrate date personale în scopul încheierii sau executării contractului. Pentru a putea să vă oferim produsele noastre sau pentru a încheia eventuale contracte ulterioare de colaborare, este nevoie să prelucrăm date cu caracter personal care vă aparțin, precum nume, prenume, adresă de e-mail, adresă de domiciliu sau reședință, cod numeric personal, serie și număr buletin sau carte de identitate.

● În conformitate cu art. 6 alin. (1) lit. c) din GDPR, pot fi prelucrate date personale în scopul îndeplinirii unor obligații legale, inclusiv de natură fiscală. În vederea îndeplinirii anumitor obligații impuse de autoritățile fiscale în legătură cu facturarea, rambursarea anumitor sume, plata de comisioane pentru afiliere marketing sau raportarea anumitor informații către autorități, Nervax Agency poate să solicite și să prelucreze o serie de date personale, precum nume, prenume, adresă de domiciliu sau reședință, cod numeric personal, serie și număr buletin sau carte de identitate.

● În conformitate cu art. 6 alin. (1) lit. a) din GDPR, pot fi prelucrate date personale dacă persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice.

Nervax Agency se bazează pe consimțământ doar în scop de marketing direct, situație în care acesta este solicitat în mod expres. Ca atare, în anumite cazuri, datele cu caracter personal vor fi utilizate în scop de a) potențiale transmiteri de newslettere sau alte mesaje de marketing, de informare sau comerciale; b) eventuale participări la diferite concursuri sau promoții.

● În conformitate cu art. 6 alin. (1) lit. f) din GDPR, pot fi prelucrate date personale în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o parte terță pentru desfășurarea obiectului de activitate. O atare situație va avea în vedere și analizarea interesului dumneavoastră, precum și faptul ca drepturile și libertățile fundamentale să nu fie afectate. Interesul legitim poate fi reprezentat de asigurarea de către Nervax Agency a unei funcționalități corecte a Site-ului, precum și a unei îmbunătățiri permanente a experienței vizitatorilor Site-ului.

Procesarea formularului de achiziționare a unui produs de pe pagina de prezentare a unui produs și procesarea formularului de accesare a unui material digital gratuit gratuit

Nervax Agency va folosi informațiile pe care le furnizați în secțiunea corespunzătoare de plasare a unei comenzi pentru achiziționarea unui produs sau în secțiunea corespunzătoare de obținere a unui material digital gratuit, existent pe site, exclusiv cu scopul de a procesa solicitarea dumneavoastră.

Prin furnizarea oricăror date cu caracter personal prin intermediul site-ului https://www.nervaxagency.com/, înțelegeți și sunteți de acord că datele dumneavoastră vor fi prelucrate în conformitate cu prevederile prezentei Politici de protecție a datelor aparținând Nervax Agency.

Nervax Agency se obligă să nu prelucreze datele cu caracter personal furnizate în alt scop decât acela pentru care au fost transmise, cu excepția situației în care va fi necesar, în mod rezonabil, să fie folosite și pentru un alt scop, compatibil cu cel al prelucrării inițiale sau în cazul în care există consimțământul dumneavoastră expres pentru a le utiliza și în alte scopuri.

Procesare în scop de facturare

Nervax Agency va folosi informațiile pe care le furnizați în secțiunea de plasare a unei comenzi pentru achiziționarea și plata produsului dorit sau prin trimiterea unui mesaj sau e-mail ulterior prin care comunicați datele societății plătitoare, datele personale furnizate fiind utilizate exclusiv în scopul procesării cererii dumneavoastră și pentru a vă trimite factura produsului achiziționat.

Procesator de plăți

Pentru efectuarea plăților pe site-ul nostru, Nervax Agency folosește furnizori externi de procesare a plăților. În legătură cu procesarea plăților în acest context, nu procesăm și nu reținem date cu caracter personal sau informații precum datele cardului de credit/debit cu care se efectuează plata. Aceste informații vor fi furnizate direct de dumneavoastră către procesatorul de plățiCredit/Debit Cards, iar utilizarea acestor date este guvernată de politicile privind protecția datelor aparținând furnizorilor.

Procesare în scop de înregistrare ca Utilizator

În vederea accesării produselor digitale „Social Media “, este necesar ca Utilizatorul să își creeze un cont. În această situație, Nervax Agency va folosi informațiile pe care le furnizați în secțiunea corespunzătoare de creare și logare în cont, precum date de contact și date de identificare, în scopul de a vă înregistra ca Utilizator și de a vă permite ulterior accesarea contului.

În calitate de Utilizator, aveți posibilitatea de a solicita ștergerea contului și a datelor personale prelucrate prin transmiterea în acest sens a unei solicitări către Nervax Agency, prin modalitățile de comunicare agreate și prezentate.

Procesare în scop de trimitere a Newsletterului

În cazul în care v-ați dat consimțământul pentru abonarea la newsletterul Nervax Agency, precizăm că datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi colectate, prelucrate și utilizate în scopul de a vă trimite diferite informări din aria noastră de activitate, informații cu privire la eventuale campanii și/sau mesaje de marketing.

Menționăm faptul că Nervax Agency își rezervă dreptul de a selecționa abonații către care va trimite newslettere, precum și dreptul de a elimina din baza de date orice membru care și-a exprimat anterior consimțământul. Exercitarea acestor drepturi poate fi efectuată fără niciun alt angajament ulterior din partea Nervax Agency și fără vreo notificare prealabilă în acest sens.

Procesare în scop de a răspunde solicitărilor

În situația în care ne contactați prin trimiterea unei solicitări, notificări, întrebări sau mesaj de orice natură, Nervax Agency unor date personale suplimentare, în scopul de a răspunde cererii adresate și pentru a soluționa eventuala situație sau problemă expusă.

Prin contactarea Nervax Agency prin oricare dintre modalitățile puse la dispoziție, prin intermediul unor comunicări mijlocite sau nemijlocite, inclusiv prin utilizarea de platforme sociale, înțelegeți și vă exprimați acordul ca datele dumneavoastră personale să fie prelucrate în conformitate cu prevederile prezentei Politici de confidențialitate.

Procesare scop de soluționare a solicitărilor juridice

Nervax Agency poate colecta, prelucra și transmite informații privind datele dumneavoastră cu caracter personal către autorități de reglementare, factori de aplicare a legii sau către alte entități, în următoarele situații:

● ca răspuns la o solicitare de natură juridică, în cazul în care poate fi considerat, cu bună-credință, că legea impune acest fapt;

● când poate fi considerat, cu bună-credință, că este necesar pentru a detecta, preveni și răspunde în cazul actelor de fraudă, în cazul utilizării neautorizate sau necorespunzătoare a oricărui material care ne aparține, în cazul eventualelor încălcări ale termenilor și condițiilor sau politicilor noastre ori în situația altor activități dăunătoare sau ilegale, în scopul de a ne proteja pe noi (inclusiv drepturile, bunurile sau materialele care ne aparțin), pe dumneavoastră și/sau pe alții, inclusiv în cadrul investigațiilor sau anchetelor demarate de autoritățile de reglementare.

Informațiile privind datele personale pe care le primim de la sau despre dumneavoastră, pot fi accesate, prelucrate și stocate o perioadă mai lungă de timp, în situația în care acestea fac obiectul unei solicitări de natură juridică sau unei obligații legale, unei anchete guvernamentale ori altor tipuri de investigații privind eventuale încălcări ale termenilor și condițiilor sau politicilor noastre sau în alte cazuri pentru a preveni eventuale prejudicii.

8. Divulgarea datelor cu caracter personal către terți

Datele cu caracter personal prelucrate prin intermediul Site-ului Nervax Agency vor putea fi divulgate și/sau transferate către terți doar în situația în care există consimțământul dumneavoastră expres pentru a proceda în acest sens, cu excepția situațiilor în care există o obligație legală/contractuală pentru Nervax Agency de a proceda în acest mod.

Cu titlu de exemplu, Nervax Agency poate furniza date cu caracter personal către diferite organe ale sistemului judiciar, precum parchete, poliție, instanțe judecătorești sau alte organe abilitate ale statului, în baza și în limitele dispozițiilor legale și ca urmare a formulării unei cereri exprese.

Vă rugăm să aveți în vedere faptul că pentru a putea procesa solicitările dumneavoastră transmise în secțiunea de plasare a unei comenzi și achiziționare a unui produs sau în secțiunea de accesare a materialelor gratuite de pe Site, este posibil ca, în anumite circumstanțe, să avem obligația de divulga datele dumneavoastră cu caracter personal, partenerilor cu care Nervax Agency colaborează și/sau altor terți furnizori de servicii ai Nervax Agency.

Cu titlu de exemplu, Nervax Agency ar putea transmite datele personale colectate către diferiți parteneri, precum furnizori de servicii IT (cloud, hosting) sau telecomunicații, agenții de publicitate, servicii de contabilitate și resurse umane, furnizori de soluții integrate sau de servicii juridice.

Cu toate acestea, Nervax Agency a adoptat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a asigura securitatea transferului de date, precum și prelucrarea în conformitate cu cerințele GDPR a datelor dumneavoastră de către entitățile menționate anterior.

Nervax Agency se asigură, în limite rezonabile, că datele cu caracter personal colectate nu vor fi transmise în afara Spațiului Economic European. Totuși, în situația în care va exista un transfer de date către state terțe SEE, Nervax Agency se va asigura că transferurile sunt legitime și că vor avea la bază consimțământul expres al persoanei vizate sau un alt temei legal acceptat.

Informațiile controlate de Nervax Agency ar putea fi transferate, transmise sau stocate și prelucrate în SEE sau în alte țări decât țara în care locuiți, în scopurile descrise în această Politică. În asemenea cazuri, menționăm că utilizăm clauze contractuale standard aprobate de Comisia Europeană și ne bazăm pe deciziile privind caracterul adecvat emise de Comisia Europeană cu privire la anumite țări, după caz, în ceea ce privește transferurile de date din SEE către Statele Unite și către alte țări.

9. Prelucrarea datelor de către terți, alte site-uri și sponsori

Site-ul https://www.nervaxagency.com/ poate conține, la un moment dat, link-uri de acces către alte site-uri ale căror politici de prelucrare a datelor pot fi diferite de cele ale Nervax Agency.

Vă rugăm să aveți în vedere și să consultați politicile de confidențialitate ale celorlalte site-uri, Nervax Agency neasumându-și responsabilitatea cu privire la informațiile trimise sau colectate de aceste terțe părți.

De asemenea, în situațiile în care interacționați cu Nervax Agency prin intermediul rețelelor sociale, vă rugăm să țineți cont de faptul că și alte terțe părți pot avea acces la datele personale furnizate, precum Facebook sau Instagram.

10. Prelucrare automată de date. Cookies

Site-ul https://www.nervaxagency.com/ folosește identificatori de tip Cookie.

Aspectele referitoare la folosirea identificatorilor de tip Cookie sunt guvernate de Politica de cookies, care reprezintă parte integrantă și care completează această Politică și Termenii și Condițiile Site-ului. Vă rugăm să citiți cu atenție întregul conținut al Politicii de cookies.

În calitate de persoană vizată, aveți opțiunea de a vă exercita dreptul privind dezactivarea Cookies, astfel cum este acesta menționat în secțiunea drepturilor de care dispuneți.

11. Stocarea datelor

Nervax Agency poate păstra datele prelucrate pentru diferite perioade de timp, necesare în vederea îndeplinirii scopurilor enunțate sau apreciate ca fiind rezonabile, în conformitate cu scopurile indicate anterior.

Alte obligații legale ale Nervax Agency, procese și/sau anchete pot necesita, de asemenea, reținerea anumitor date cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat.

Cu caracter general, păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal numai pe perioada necesară pentru îndeplinirea scopului pentru care ni le-ați furnizat, pentru a satisface nevoile dumneavoastră, pentru a răspunde solicitărilor adresate sau pentru a ne îndeplini obligațiile legale.

La acest moment, ne raportăm la următoarele criterii pentru stabilirea duratei de stocare a datelor:

● În cazul în care ne-ați furnizat informații pentru a obține produsele furnizate de Nervax Agency, prin plasarea unei comenzi, vom colecta și prelucra datele personale în scopul onorării comenzii, precum și îndeplinirii obligațiilor contractuale și/sau legale. Astfel de date personale stocate în bazele noastre de date vor fi șterse din evidențe în termen de maxim 5 (cinci) ani de la data ultimei comenzi, cu excepția datelor personale necesare din perspectivă financiar-contabilă, care vor fi prelucrate și stocate pe perioada stabilită de lege.

● În cazul în care ne-ați furnizat informații pentru a vă crea și a accesa contul de Utilizator în vederea accesării produselor digitale „Social Media “, vom colecta și prelucra datele personale în scopul de a recunoaște și permite accesarea contului. Ținând cont de posibilitatea permanentă de accesare a contului și vizionare a cursurilor video, acordată pe perioadă nelimitată, astfel de date personale vor fi prelucrate și stocate în bazele noastre de date până în momentul în care decideți că nu mai doriți deținerea contului și ne veți trimite o solicitare de ștergere a datelor personale.

● În cazul în care ne-ați furnizat informații pentru încheierea unor eventuale contracte sau acorduri ulterioare de colaborare, vom colecta și prelucra datele personale în scopul încheierii și executării contractului, precum și îndeplinirii obligațiilor contractuale și/sau legale. Astfel de date personale vor fi prelucrate și stocate pe perioada necesară îndeplinirii obiectului contractului și îndeplinirii eventualelor obligații legale ce decurg din acesta. De exemplu, în cazul documentelor justificative financiar-contabile, termenul de stocare prevăzut de lege este de 10 (zece) ani de la data încheierii exercițiului financiar în cursul căruia au fost întocmite.

● În cazul în care v-ați exprimat opțiunea de a vă abona la newsletterul Nervax Agency, vom colecta și prelucra datele personale în scopul de a vă transmite diferite informări din aria noastră de activitate, informații cu privire la eventuale campanii și/sau mesaje de marketing. Astfel de date vor fi prelucrate și stocate până în momentul în care decideți să vă dezabonați, utilizând una dintre variantele oferite în acest scop.

● În cazul în care ne contactați cu anumite întrebări sau solicitări, vom colecta și prelucra datele personale în scopul de a răspunde cererii adresate. Astfel de date personale vor fi prelucrate și stocate pe perioada necesară procesării solicitării și soluționării acesteia, dar nu mai mult de 5 (cinci) ani de la ultima corespondență trimisă.

● În cazul modulelor cookie utilizate, acestea sunt stocate pe computer atât timp cât este necesar pentru atingerea scopurilor pe care le îndeplinesc (de exemplu cookie-urile pentru sesiunea de autentificare în cont) și pentru o perioadă definită în conformitate cu reglementările și îndrumările uzuale. Pentru a afla mai multe detalii despre utilizarea modulelor cookie, vă rugăm să parcurgeți Politica de cookies prezentă pe Site-ul nostru.

12. Drepturile persoanelor vizate

Persoanele vizate au următoarele drepturi, în conformitate cu GDPR, în ceea ce privește datele personale pe care Nervax Agency le prelucrează:

● Dreptul de acces la datele prelucrate: aveți dreptul de a accesa datele personale pe care le deținem. Prima furnizare de informații se va face fără a percepe niciun fel de taxă. Dacă veți mai avea nevoie de copii ale informațiilor deja furnizate, este posibil să percepem o taxă rezonabilă, ținând cont de costurile administrative de furnizare a informațiilor. Solicitările vădit neîntemeiate, excesive sau repetate pot să nu primească un răspuns.

● Dreptul la rectificarea datelor: aveți dreptul să cereți ca datele dumneavoastră să fie rectificate dacă sunt inexacte sau învechite și/sau să le completați, dacă acestea sunt incomplete.

● Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”): în anumite circumstanțe, aveți dreptul de a obține ștergerea sau distrugerea datelor dumneavoastră. Acesta nu este un drept absolut, deoarece uneori este posibil să fim nevoiți să reținem datele dumneavoastră din motive legale sau juridice.

● Dreptul la restricționarea prelucrării: aveți dreptul să solicitați restricționarea procesării datelor dumneavoastră. Acest lucru înseamnă că prelucrarea datelor dumneavoastră este limitată, astfel încât să putem păstra datele, dar să nu le utilizam sau să le procesăm. Acest drept se aplică în circumstanțe specifice prevăzute de Regulamentul general privind protecția datelor, și anume:

● exactitatea datelor este contestată de persoana vizată (dumneavoastră), pentru o perioadă care permite operatorului (Nervax Agency) să verifice corectitudinea acestora;

● prelucrarea este ilegală și persoana vizată (dumneavoastră) se opune ștergerii datelor și solicită restricția de utilizare a acestora;

● operatorul (Nervax Agency) nu mai are nevoie de date pentru prelucrare, dar acestea sunt solicitate de persoana vizată (dumneavoastră) pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea unor pretenții legale;

● persoana vizată (dumneavoastră) a ridicat obiecții procesării bazate pe motive legitime din partea operatorului Nervax Agency), în temeiul verificării dacă motivele legitime ale operatorului (Nervax Agency) depășesc pe cele ale persoanei vizate (dumneavoastră).

● Dreptul la portabilitatea datelor: aveți dreptul să mutați, să copiați sau să transferați datele care vă interesează din baza noastră de date într-o alta. Acest lucru se aplică numai datelor pe care le-ați furnizat, atunci când procesarea se bazează pe consimțământul dumneavoastră sau pe baza unui contract și este implementată prin mijloace automate, ușor accesibile.

● Dreptul de opoziție: vă puteți opune în orice moment prelucrării datelor dumneavoastră atunci când o astfel de prelucrare se bazează pe un interes legitim.

● Dreptul de a retrage consimțământul în orice moment: vă puteți retrage consimțământul în ceea ce privește prelucrarea datelor dumneavoastră atunci când o astfel de procesare se bazează pe consimțământ. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

● Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere competentă: aveți dreptul să depuneți o plângere în fața autorității de protecție a datelor din țara dumneavoastră de reședință sau de domiciliu pentru a contesta practicile de protecție a datelor oferite de Nervax Agency. În România, acest organ este reprezentat de Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), care are sediul în București, bd. G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336 și are următoarele date de contact: telefon +40.318.059.211 sau +40.318.059.212, adresă de e-mail anspdcp@dataprotection.ro.

● Dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră de către noi atunci când desfășurăm acțiuni în interes public sau în interesele legitime proprii ori ale unui terț: vă puteți opune în orice moment prelucrării datelor dumneavoastră atunci când o astfel de prelucrare se bazează pe un interes legitim.

● Dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră în scopuri de marketing direct (dreptul de dezabonare): aveți posibilitatea, permanentă și totală, de a vă dezabona de la newsletterul nostru sau să ne solicitați să nu vă mai trimitem mesaje de tip marketing, fie prin accesarea linkului de dezabonare inclus în cadrul e-mailurilor, fie prin transmiterea către Nervax Agency a unui e-mail de solicitare de ștergere din baza de date.

● Dreptul de a dezactiva Cookies: aveți posibilitatea, în parte sau totală, de a dezactiva modulele cookie. Setările din browserele de Internet sunt de obicei programate în mod implicit pentru a accepta modulele cookie, dar puteți să le modificați în mod facil prin accesarea și schimbarea setărilor browserului. Pentru mai multe detalii, vizitați Politica de cookies.

Vă puteți exercita oricare dintre aceste drepturi în ceea ce privește datele personale pe care Nervax Agency le prelucrează prin adresarea unei simple cereri către Nervax Agency, la datele de contact furnizate. Într-o astfel de situație, este foarte posibil să solicităm o dovadă a identității dumneavoastră.

Precizăm faptul că drepturile enumerate mai sus nu au caracter absolut. În anumite situații pot exista excepții, astfel că fiecare cerere primită va fi analizată pentru a decide dacă aceasta este întemeiată sau nu. În situația în care cererea este întemeiată, aceasta va fi soluționată conform solicitării. În cazul în care cererea este neîntemeiată, o vom respinge și dacă se impune, vă vom transmite motivele refuzului, precum și drepturile de care beneficiați în continuare.

Nervax Agency va depune toate demersurile pentru a răspunde solicitărilor adresate în termen de maxim 30 (treizeci) de zile. Cu toate acestea, în anumite situații și ținând cont de diferite circumstanțe, acest termen poate fi prelungit, raportat la complexitatea cererii, numărul mare de cereri primite, imposibilitatea de a identifica persoana solicitantă în termen optim sau așteptarea unor răspunsuri de la alte organisme.

În situația dezabonării de la mesajele de tip marketing, vă rugăm să țineți cont că această dezabonare nu se aplică și datelor personale pe care ni le-ați furnizat în temeiul altui scop, spre exemplu în momentul în care ați solicitat obținerea unui produs din partea Nervax Agency.

13. Securitatea prelucrării

Nervax Agency a adoptat măsuri tehnice și organizatorice de prelucrare a datelor, actualizate în conformitate cu cerințele GDPR, cu scopul de a proteja datele dumneavoastră cu caracter personal împotriva oricăror acțiuni de acces neautorizat, utilizare necorespunzătoare sau divulgare, modificare neautorizată, distrugere sau pierdere accidentală. Toți angajații și colaboratorii Nervax Agency, precum și orice terțe părți care acționează în numele și pe seama Nervax Agency sunt obligate să respecte confidențialitatea informațiilor dumneavoastră, în conformitate cu prevederile prezentei Politici de protecție a datelor.

În vederea garantării protecției oferite cu privire la datele cu caracter personal pe care le prelucrăm, Nervax Agency a implementat măsuri precum adoptarea unor politici dedicate de prelucrare a datelor și de protejare a sistemelor privind un eventual acces neautorizat, a procedat la minimizarea și limitarea datelor pe care le prelucrează, a procedat la restrângerea accesului la datele prelucrate, a utilizat tehnologii care să asigure securitatea datelor și a instruit personalul și colaboratorii cu privire la legislația aplicabilă.

Cu toate acestea, atragem atenția că pot surveni și evenimente nedorite care să presupună apariția a diferite incidente sau breșe de securitate. În asemenea situații, vom urma procedura de raportare și notificare a incidentelor de securitate și vom efectua toate demersurile necesare pentru a reduce efectele incidentului și pentru a readuce situația în starea de normalitate în care s-a aflat anterior.

14. Exonerarea de răspundere

Site- Nervax Agency poate conține legături către alte site-uri și/sau alte pagini web care nu sunt proprietatea Nervax Agency. Nervax Agency nu își asumă nicio responsabilitate cu privire la conținutul acestor site-uri și, prin urmare, nu va putea fi ținută răspunzătoare pentru conținutul, publicitatea, bunurile, serviciile, software-ul, informațiile sau alte materiale disponibile pe sau prin intermediul acestor site-uri. Nervax Agency nu va fi responsabilă de pierderea datelor cu caracter personal, de orice efecte negative asupra datelor personale ale vizitatorilor sau de alte daune morale și/sau patrimoniale cauzate de accesul pe respectivele site-uri.

Ca atare, Nervax Agency vă încurajează și vă sfătuiește să lecturați și să luați cunoștință de Politicile de confidențialitate existente pe orice site și/sau aplicație pe care o accesați, înainte de a proceda la furnizarea de date cu caracter personal.

15. Actualizarea Politicii de protecție și prelucrare a datelor cu caracter personal

Vă rugăm să aveți în vedere faptul că prezenta Politică poate face obiectul unor modificări periodice de conținut, prin actualizarea Site-ului Nervax Agency. Prin urmare, este necesar să verificați această pagină pentru orice actualizare.

Vă rugăm să nu continuați să utilizați Site-ul Nervax Agency dacă nu sunteți de acord cu astfel de modificări.

Termenii prezentei Politici se interpretează în conformitate cu legislația aplicabilă.

Ne poți contacta la numărul de telefon: +40 770 631 864

Sau pe email la adresa: media@nervaxagency.com

Urmărește-ne pe:

Copyright © 2024 – Nervax Agency