TERMENI ȘI CONDIȚII

1. Informații generale

Prezentul document reglementează termenii și condițiile pentru utilizarea site-ului Nervax Agency (denumit în continuare „Termeni și Condiții”) și stabilește condițiile în care orice persoană poate accesa și utiliza conținutul site-ului, precum și condițiile care se aplică raporturilor juridice ce se nasc între Nervax Agency și Utilizator, prin plasarea de către Utilizator a unei Comenzi în vederea achiziționării produselor furnizate de Nervax Agency.

Termenii și Condițiile de mai jos sunt aplicabile între părți și au valoarea unui acord între Utilizator și societatea Șimon Liviu Adrian sau alte societăți asociate ori colaboratoare ale acesteia care identifică agentul economic (denumite în continuare „Nervax Agency”), Nervax Agency fiind proprietarul Site-ului.

Orice utilizator al Site-ului are obligația, înainte de a vizita sau utiliza paginile Site-ului, să citească și să studieze cu atenție Termenii și Condițiile, precum și Politica privind protecția datelor cu caracter personal și de confidențialitate (denumită în continuare „Politica de confidențialitate) și Politica de utilizare a Cookie-urilor (denumită în continuare „Politica de cookies”).

În cazul în care Vizitatorul sau Utilizatorul nu este de acord și nu acceptă prezentele Termeni și Condiții, acesta este rugat să părăsească Site-ul, să înceteze folosirea acestuia și să nu plaseze o Comandă. Continuarea navigării pe Site și plasarea unei Comenzi implică acceptarea expresă, deplină și necondiționată a acestor Termeni și Condiții, a Politicii de confidențialitate și a Politicii de cookies, precum și exprimarea acordului cu privire la conținutul acestora.

Nervax Agencyîși asumă și își rezervă dreptul de a face orice modificare privind prevederile Termenilor și Condițiilor, ale Politicii de confidențialitate și ale Politicii de cookies, în mod discreționar, precum și de a șterge sau adăuga orice informații, de a suspenda sau întrerupe utilizarea Site-ului sau a oricărei părți a acestuia, în orice moment și fără vreo notificare prealabilă, iar Vizitatorul sau Utilizatorul Site-ului este de acord și acceptă această prevedere.

Nervax Agency poate publica informații cu privire la diverse promoții sau reduceri practicate în anumite perioade de timp, de către acesta sau de către oricare alt terț cu care are încheiate contracte de parteneriat sau se află în relații de colaborare. Produsele care fac obiectul promoției sau campaniei de orice tip sunt supuse termenilor și condițiilor prevăzute pentru respectiva promoție, astfel cum sunt prezentate pe Site sau pe paginile media sociale asociate Nervax Agency și sunt completate de prezentele Termeni și Condiții. Eventualele promoții prezentate sunt valabile numai pe durata și în limita menționate în cadrul anunțurilor privind campaniile desfășurate, fie pe Site, fie pe paginile media sociale asociate.

2. Cine suntem?

Suntem Simon Liviu Adrian, persoană juridică română, cu sediul social în Bihor, email:adisimon670@yahoo.com. Noțiunea de Nervax Agency poate cuprinde și alte persoane juridice asociate sau colaboratoare și care identifică agentul economic.

3. Definiții

În cadrul acestor Termeni și Condiții, cu excepția cazului în care se prevede expres altfel, sintagmele menționate mai jos vor avea următoarele semnificații:

Comandă

reprezintă o solicitare plasată de Utilizator, prin intermediul căreia acesta își exprimă angajamentul de a achiziționa unul sau mai multe Produse furnizate, cu respectarea Termenilor și Condițiilor din prezentul document, printr-un mijloc de comunicare la distanță

Cont

reprezintă secțiunea de pe Site accesibilă Utilizatorului, prin intermediul căreia acesta furnizează, în vederea identificării, o adresă de e-mail și o parolă care permit accesarea Produsului achiziționat.

Contract

reprezintă acordul de voințe exprimat la distanță, prin accesarea butonului de plasare a Comenzii „Finalizează comanda”, intervenit între Nervax Agency și Utilizator, fără prezența fizică simultană a Părților, cu privire la vânzarea, respectiv achiziționarea unuia sau mai multor Produse și cu respectarea prevederilor legale și a termenilor și condițiilor pentru prestarea online a anumitor servicii

Conținut

reprezintă orice text, imagine, grafică, fotografie, desen, audio, video, scripturi, precum și orice altă formă de informație care poate fi stocată pe un computer și care este cuprinsă în Produsele achiziționate sau pe Site

GDPR

reprezintă Regulamentul (UE) 2016/679 adoptat de Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene la data de 27 aprilie 2016, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE – Regulamentul general privind protecția datelor

Informație confidențială

reprezintă orice fel de informație în legătură cu Utilizatorul sau Nervax Agency, asociații sau colaboratorii acestora sau cu prezentul contract și care este pusă la dispoziție înainte sau după data încheierii contractului. Informații confidențiale pot fi și informațiile cuprinse în Produse

Parte / Părți

reprezintă atât Nervax Agency, cât și orice persoană cu capacitate deplină de exercițiu sau persoană juridică care, prin reprezentantul său autorizat, încheie un contract cu Nervax Agency și este de acord cu prezentele Termeni și Condiții

Politica de confidențialitate

reprezintă furnizarea de informații cu privire la confidențialitatea și prelucrarea de către Nervax Agency a datelor cu caracter personal ale Utilizatorului și face parte integrantă din acești Termeni și Condiții

Politica de cookies

reprezintă furnizarea de informații cu privire la fișierele de tip „cookie” pe care Site-ul nostru le colectează, precum și scopurile pentru care acestea sunt folosite și face parte integrantă din acești Termeni și Condiții

Prețul

reprezintă tariful achitat de Utilizator pentru achiziționarea unui Produs

Nervax Agency / noi / nouă / al nostru

Reprezintă Șimon Liviu Adrian sau societățile asociate ori colaboratoare care identifică agentul economic – persoane juridice române, constituite și funcționând în conformitate cu legile din România, care furnizează Produsele găsite pe Site-ul web și care dețin proprietatea Site-ului

Produs

reprezintă pachetul de materiale furnizat prin intermediul Site-ului și care poate fi achiziționat de către Utilizator, contra cost, ca urmare a plasării unei Comenzi. Acesta poate avea forma unui eBook ilustrativ, a unui curs video, a unui abonament pentru accesul în cadrul unei comunități online, pe bază de subscripții lunare.

Site-ul / site-ul nostru

reprezintă site-ul web https://www.nervaxagency.com/orice secțiune și subsecțiune a acestuia, precum și profilurile/paginile media sociale associate Nervax Agency, incluzând, dar fără a se limita la Instagram, Facebook, Youtube

Termeni și condiții

reprezintă prevederile descrise în acest document și includ și Politica de confidențialitate și Politica de cookies

Tranzacție

reprezintă operațiunea de plată efectuată de către Utilizator, respectiv de încasare, de către Nervax Agency, a unei sume de bani ca urmare a plasării unei Comenzi de achiziționare a unui Produs furnizat

Utilizator

reprezintă orice persoană care accesează Site-ul nostru, precum și orice persoană fizică și/sau juridică, altă entitate juridică sau filialele sale, persoană care are autoritatea, este de acord și se obligă să respecte acești Termeni și Condiții și/sau care plasează o Comandă în vederea achiziționării Produselor oferite de Nervax Agency

Vizitator

reprezintă orice persoană care vizitează, vizualizează sau accesează Site-ul

4. Condiții plasare comandă și utilizare Produse

○ Pentru a putea fi plasată în mod legal o Comandă în vederea achiziționării de Produse, este necesar ca Utilizatorul: (i) să aibă vârsta de cel puțin 18 ani și/sau să aibă capacitate deplină de exercițiu ori să fie reprezentat sau să aibă încuviințarea ori autorizarea reprezentantului legal; (ii) să furnizeze informații de contact reale, corecte, complete și actualizate; (iii) să accepte în mod expres și necondiționat prezentele Termeni și Condiții.

○ Utilizatorul se va abține de la plasarea unei Comenzi false sau frauduloase, Nervax Agency rezervându-și dreptul de a anula Comanda în caz contrar și de a lua măsurile legale care se impun.

○ Nervax Agency își rezervă dreptul de a bloca accesul și/sau contul oricărui Utilizator care încalcă prezentele reguli, pe perioadă determinată sau nedeterminată, fără vreo notificare prealabilă, precum și de a se adresa autorităților competente în vederea reparării eventualului prejudiciu suferit.

○ Utilizatorul înțelege și se obligă să respecte interdicția de multiplicare, utilizare ori distribuire, în tot sau în parte, a Produsului, precum și interdicția de folosire a acestuia în afara scopului pentru care a fost vândut, fără acordul scris și prealabil al Nervax Agency.

○ Utilizatorul ia cunoștință, înțelege, acceptă în mod expres și se obligă să nu acceseze Produsele furnizate „Social Media “prin utilizarea sau prin menținerea conectării aferente contului, în mod simultan, pe mai mult de un device. Utilizatorul înțelege că nu are permisiunea de a comunica datele sale de identificare aferente contului (user și parolă) pentru a fi utilizate de către o terță persoană.

○ Vă facem cunoscut faptul că echipa noastră tehnică are posibilitatea de a verifica și observa numărul de device-uri utilizate pentru accesarea contului. În situațiile în care este identificată o activitate suspectă pe contul unui Utilizator, Nervax Agency își rezervă dreptul de a adopta măsuri suplimentare de protecție.

○ Sunt interzise vânzarea, revânzarea sau distribuirea în scopuri comerciale a oricăruia dintre Produsele achiziționate de la Nervax Agency

○ Prin plasarea unei Comenzi, Utilizatorul acceptă și își exprimă acordul pentru forma de comunicare la distanță, utilizată de Nervax Agency în derularea operațiunilor.

○ În cazul în care considerăm că solicitarea Produselor poate avea un scop ilicit sau imoral, ne rezervăm dreptul de a refuza furnizarea produsului respectiv și de a informa de îndată Utilizatorul despre acest refuz.

5. Comanda și încheierea contractului

○ Datele și informațiile furnizate în pagina de prezentare a Produselor nu constituie o ofertă din partea Nervax Agency de către Utilizator a Produsului pe care dorește să îl achiziționeze. Ulterior selectării Produsului dorit, Comanda va fi plasată prin intermediul paginii de comandă, unde vor fi furnizate următoarele informații:

■ a) datele comenzii: nume, prenume, adresa de e-mail, adresă, telefon

■ b) metoda de plată: prin selectarea uneia dintre variantele indicate, fie prin ordin de plată bancar, fie plata cu cardul și completarea datelor aferente cardului bancar.

Prin plasarea Comenzii, Utilizatorul confirmă că toate datele furnizate sunt corecte, complete și reale. În cazul achiziționării Produselor digitale „Social Media “, Utilizatorul își va crea un cont cu parolă pentru accesarea acestuia.

Pentru identificarea și corectarea erorilor survenite cu ocazia introducerii datelor, Utilizatorul are la dispoziție adresa electronică a Nervax Agency, în vederea semnalării și rectificării datelor furnizate eronat.

În situația în care, din orice motive, Comanda nu poate fi procesată, acest fapt va fi adus la cunoștința Utilizatorului în cel mai scurt timp.

Ne rezervăm dreptul discreționar absolut și fără a fi necesar să oferim un motiv, să refuzăm acceptarea unei oferte de achiziționare a unuia sau mai multor Produse. În asemenea situații, între părți nu se va încheia niciun contract și nu vom avea nicio răspundere.

Ne rezervăm dreptul de a retrage sau de a bloca, în orice moment, Produsele promovate pe Site spre achiziționare și/sau orice alte informații referitoare la acestea.

Ne rezervăm dreptul de a anula o Comandă plasată, în cazul existenței unor motive justificate, dintre care putem menționa:

1. suspiciunea de fraudă;

2. neefectuarea plății;

3. neacceptarea Tranzacției de către banca emitentă a cardului Utilizatorului;

4. invalidarea Tranzacției de către procesatorul de carduri;

5. furnizarea de către Utilizator a unor date incomplete sau eronate;

6. suspiciunea rezonabilă a Nervax Agency că Utilizatorul urmărește un scop ilicit sau că poate produce orice fel de prejudicii Nervax Agency sau colaboratorilor acestuia;

7. nerespectarea întocmai a Termenilor și Condițiilor din prezentul document.

Contractul dintre părți se va încheia în momentul în care plata este efectuată de către Utilizator prin intermediul mijloacelor electronice de plată, înțelegându-se prin aceasta momentul în care contul Nervax Agency a fost creditat cu suma achitată de Utilizator. În cazul materialelor gratuite oferite în mod gratuit, contractul dintre părți se va încheia în momentul în care Produsul distribuit de Nervax Agency este transmis în mod efectiv Utilizatorului.

Orice sume de bani încasate din plăți realizate în baza unor comenzi care nu au putut fi procesate sau onorate, din orice motive, vor fi rambursate de Nervax AgencyUtilizatorului.

6. Preț și modalitate de plată

Prețul produselor este exprimat în Lei și include taxa pe valoarea adăugată. Prețurile prezentate sunt finale, iar tranzacțiile sunt procesate în lei, la cursul de schimb al băncii Utilizatorului, indiferent de valuta contului din care se face plata. Ne rezervăm dreptul de a afișa prețul Produselor și în Euro la nivel de pagină de prezentare a Produsului, urmând ca în pagina de comandă prețul să fie exprimat in Lei.

Nervax Agencyîși rezervă dreptul să modifice sau să actualizeze în orice moment Prețul Produselor, o astfel de actualizare înlocuind orice alt preț afișat anterior pentru respectivul produs.

În situația în care Prețul sau orice alte detalii referitoare la Produse au fost afișate, din orice motiv, în mod eronat în prezentare, Nervax Agency va informa prin e-mail Utilizatorul care a plasat o Comandă în aceste condiții, în cel mai scurt timp de la momentul constatării erorii.

Nervax Agencynu solicită plăți suplimentare, dar nu este și nu poate fi ținut responsabil pentru niciun cost suplimentar suportat de Utilizator față de Prețul Produsului achiziționat, incluzând, dar fără a se limita la, comisioane de transfer sau de conversie valutară, aplicate de către banca emitentă a cardului Utilizatorului, în situația în care moneda de emitere a cardului este diferită de moneda în care este efectuată vânzarea.

Nervax Agency va emite și va trimite Utilizatorului o factură pentru Produsul cumpărat, în format electronic, la adresa de e-mail furnizată de Utilizator, prețul de achiziție prezentat pe factură fiind același cu prețul prezentat pe Site la momentul achiziției. În cazul în care Utilizatorul dorește factură personalizată pe datele entității cumpărătoare, acesta va informa Nervax Agency despre acest aspect și va furniza toate informațiile necesare din punct de vedere legal pentru emiterea facturii.

Plata produselor se poate efectua prin ordin de plată sau prin plată cu cardul bancar de credit sau de debit, la momentul plasării Comenzii online, prin intermediul procesatorului de plăți Stripe.

În cazul efectuării plății cu cardul bancar, Tranzacția va apărea pe extrasul de cont cu denumirea Nervax Agency.

Plata online se efectuează în condiții de siguranță deplină, cu cardul personal sau al companiei cumpărătoare, iar cardurile acceptate la plată sunt cele emise sub siglele VISA (Classic și Electron) și MASTERCARD (inclusiv Maestro, dacă au cod CVV2/CVC2).

Procesarea datelor de pe cardul bancar este efectuată în mod exclusiv pe serverele Stripe. Siguranța informațiilor este garantată de faptul că Stripe trimite în mod criptat datele confidențiale ale cardului dumneavoastră către banca procesatoare, prin intermediul unei conexiuni securizate.

7. Livrarea și transferul proprietății

Livrarea Produsului se va realiza după încheierea Contractului, ulterior procesării cu succes a plății efectuate de către Utilizator, prin intermediul poștei electronice la adresa de e-mail indicată de Utilizator la momentul plasării Comenzii și/sau prin crearea contului de acces la Produsele „„Social Media “”, precum și la toate celelalte grupuri aferente.

Contul se va putea deschide prin furnizarea datelor necesare, precum adresă de e-mail și parolă, în cadrul secțiunii dedicate de pe Site sau prin accesarea secțiunilor indicate în e-mailurile transmise, potrivit instrucțiunilor existente la momentul respectiv.

Livrarea Produsului se efectuează numai online, în format electronic, astfel că în cazul Produselor digitale se primește doar o licență neexclusivă și nelimitată, dreptul de proprietate rămânând al nostru.

8. Drepturi de autor și proprietate intelectuală

Întregul conținut al Site-ului nostru și al Produselor, precum și toate drepturile de autor asupra acestora, reprezintă proprietate intelectuală și aparțin Nervax Agency sau furnizorilor noștri, oferindu-ne drept de folosire asupra acestora, acestea fiind protejate conform Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe.

Orice conținut, incluzând, dar fără a se limita la mărci, grafice, elemente de grafică web, desene, texte, scripturi, imagini statice sau dinamice, logo-uri, audio-uri, video-uri și orice alte date, reprezintă proprietatea intelectuală a Nervax Agency sau a furnizorilor săi și pentru orice încălcare a drepturilor decurgând din aceasta Nervax Agency își rezervă dreptul de a sesiza instanțele judecătorești competente, în vederea recuperării integrale a prejudiciului creat, precum și de a depune orice plângere se dovedește a fi necesară în fața organelor judiciare, pentru a trage la răspundere făptuitorul.

Utilizatorului îi este interzisă copierea, publicarea, distribuirea, multiplicarea, modificarea, transferul către terți, alterarea, utilizarea neconformă a Produselor și a oricărui element din conținutul acestora, precum și, dacă este cazul, îndepărtarea însemnelor dreptului de autor al Nervax Agency asupra produselor sau participarea în orice mod la transferul, vânzarea, distribuirea de materiale realizate prin copierea, modificarea, afișarea sau reproducerea elementelor componente ale Produselor, cu excepția cazului în care a primit acordul scris, expres și prealabil al Nervax Agency. În caz contrar, Nervax Agency își rezervă dreptul de a recupera orice prejudiciu suferit ca urmare a acțiunilor descrise mai sus, fie acesta direct, indirect, prezent sau viitor.

Permisiunea de a utiliza Produsul furnizat este acordată unui singur Utilizator, care are posibilitatea de a accesa în acest sens contul creat. Contul poate fi accesat de Utilizator, în mod simultan, numai de pe un singur device. Atunci când vi se oferă acces online la materialul conținut în Produs, vi se acordă o licență revocabilă, neexclusivă, netransferabilă și perpetuă pentru a utiliza Produsul furnizat. Nu vi se acordă dreptul de a înregistra prin metode video sau audio sau prin alte mijloace, conținutul Produsului furnizat.

Numele, imaginile și logo-urile și mărcile care identifică Nervax Agency sau terțe părți și produsele și serviciile acestora, sunt supuse drepturilor de autor, drepturilor de design și mărcilor Nervax Agency și/sau ale terților. Nimic din conținutul acestor Termeni și Condiții nu va fi interpretat ca acordând orice licență sau drept de utilizare a oricărei mărci, a drepturilor de design sau drepturilor de autor care aparțin Nervax Agency sau altor terțe părți.

Utilizatorul ia cunoștință și este de acord că, nici prin transmiterea Produsului furnizat, nici prin predarea dreptului de accesare a Produsului furnizat, nu are loc niciun transfer al vreunui drept de proprietate intelectuală cu privire la ideile, conceptele, metodele, graficele, soluțiile sau mărcile conținute de Produs și care reprezintă proprietatea exclusivă a Nervax Agency sau a unor terțe părți.

9. Răspunderea și limitarea răspunderii

Conținutul Produselor nu reprezintă o consultație sau instruire personalizată pentru fiecare Utilizator în parte, ci un îndrumar privind educația în domeniul de activitate.

Produsele Nervax Agency conțin un set de materiale, care pot fi atât scrise, cât și audio-video și pot cuprinde cursuri ilustrate și practice, imagini ilustrative, grafice, ghiduri, documente informative, exerciții practice și concrete, acces la ședințe, coaching, webinarii live, interviuri cu persoane din domeniul marketingului, acces la grupuri private și alte asemenea informații.

Nervax Agency a depus toate diligențele necesare pentru a realiza Produse complete, corecte și care să cuprindă informații reale și exacte în ceea ce privește aspectele prezentate în cuprinsul acestora. Cu toate acestea, Nervax Agency nu își asumă niciun fel de declarație, promisiune sau garanție cu privire la exactitatea, corectitudinea sau exhaustivitatea Conținutului Produselor și nici vreo obligație de rezultat sau de diligență în ceea ce privește materialele, documentele și/sau conținutul acestora și exclude în mod expres răspunderea pentru orice cost, pierdere sau daună suferită ca urmare a utilizării Produselor, precum și orice deziderat ca Produsul furnizat să satisfacă pe deplin nevoile fiecărui Utilizator.

Nervax Agency nu își asumă responsabilitatea pentru nicio persoană care acționează în mod propriu ca urmare a informațiilor cuprinse în cadrul Produselor furnizate sau al opiniilor exprimate în cursurile prezentate ori în cadrul ședințelor de coaching și nu poate fi ținut responsabil pentru niciuna și orice pagubă care ar putea să fie suferită de un Utilizator prin folosirea Produselor achiziționate, scopul Produselor furnizate fiind adus la cunoștință de Nervax Agency.

10. Excepția de garanție

Toate informațiile folosite pentru descrierea Produselor (inclusiv, dar fără a se limita la, imagini statice ori dinamice, text descriptiv, prezentări grafice ori audio-video) nu impun nicio obligație din partea noastră, acestea având exclusiv rol de prezentare și informare.

Utilizatorul înțelege, acceptă și este de acord cu faptul că în cazul Produselor electronice sau digitale care presupun acces imediat, acesta nu va beneficia de garanție legală, în conformitate cu dispozițiile în vigoare.

Cu toate acestea, întrucât Nervax Agency dorește să aibă în permanență utilizatori mulțumiți, acesta poate implementa o politică de garanție specială pentru anumite produse digitale, în sensul că poate returna sumele plătite de Utilizator, total sau parțial, într-un anumit termen și cu respectarea anumitor condiții. Condițiile exacte ale rambursării sumelor achitate sunt indicate în capitolul destinat acestei secțiuni din cadrul prezentelor Termeni și Condiții.

11. Dreptul de retragere/rambursare al Utilizatorului

Inexistența dreptului de retragere

Utilizatorul înțelege și acceptă că nu beneficiază în mod automat de dreptul de retragere. Prin acceptarea acestor Termeni și Condiții, Utilizatorul își dă acordul prealabil și expres și confirmă că a luat cunoștință de faptul că își va pierde dreptul de retragere, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare aplicabile contractelor încheiate la distanță, precum și cu privire la drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniști, cuprinse și în cadrul OUG nr. 34/2014, care prevăd faptul că furnizarea de conținut digital, care nu este livrat pe un suport material, este exceptată de la dreptul de retragere.

Cu toate acestea, Nervax Agency poate decide, la libera sa apreciere și discreție, că va rambursa anumite sume de bani, totale sau parțiale, în cazuri particulare și cu respectarea condițiilor menționate, însă acest fapt nu atrage sub nicio formă răspunderea sau obligația de a proceda într-o astfel de modalitate în mod constant.

Politica de rambursare de 30 zile

Cu respectarea condițiilor și termenelor prevăzute în prezenta secțiune, în cazul în care Utilizatorul nu este mulțumit de Produsul achiziționat de la Nervax Agency, acesta din urmă își asumă și se obligă la rambursarea banilor primiți.

Returnarea Produsului digital „„Social Media “” achiziționat de Utilizator, este posibilă doar cu respectarea unui termen de 14 zile calendaristice, care curge de la momentul la care Utilizatorul a primit acces la Produs, perioadă în care Utilizatorul trebuie să își manifeste intenția de a se retrage din Contract și de a obține o rambursare, cu excepția situațiilor menționate mai jos.

Dreptul de rambursare poate fi exercitat fără justificarea unui motiv, prin simpla notificare transmisă de către un Utilizator, către Nervax Agency prin email, la adresa : media@nervaxagency.com, cu subiectul: Retragere Curs.

În scopul restituirii sumei plătite pentru produs, Nervax Agency va avea dreptul să solicite toate informațiile pe care le apreciază relevante pentru identificarea Utilizatorului care și-a exprimat opțiunea de rambursare.

Termenul de rambursare a banilor este de 30 zile calendaristice de la momentul la care Nervax Agencyeste informat de decizia de retragere din Contract a Utilizatorului.

Ulterior expirării perioadei de 14 zile calendaristice sau a perioadelor menționate cu titlu de excepții, Utilizatorul nu mai este eligibil, indiferent de progresul înregistrat cu privire la curs și nu poate primi niciun fel de rambursare.

În cazul returnării Produsului digital „„Social Media “ ”, Utilizatorul va pierde de drept, în mod automat, și accesul la orice cursuri, la platformă, la eventualele grupuri private, la webinarii, ședințe de coaching, și la alte asemenea beneficii oferite de Nervax Agency, contul Utilizatorului urmând să fie șters.

12. Protecția datelor și confidențialitate

Părțile declară că au luat cunoștință și respectă legislația românească și europeană privind protecția datelor cu caracter personal în desfășurarea activităților economice, incluzând, dar fără a se limita la, Directiva Europeană nr. 95/45/CE privind Regulamentul GDPR nr. 679/2016, cu modificările ulterioare.

Aspectele referitoare la confidențialitatea și prelucrarea datelor cu caracter personal, în momentul plasării unei Comenzi și achiziționării Produsului furnizat, precum și în cazul încheierii altor acorduri sau contracte, sunt guvernate de Politica de confidențialitate, care reprezintă parte integrantă și care completează acești Termeni și Condiții. Vă rugăm să citiți cu atenție întregul conținut al Politicii de confidențialitate.

Parte din scopurile pentru care Nervax Agency colectează date sau solicită Utilizatorului furnizarea de date personale, pot fi: a) pentru a face posibilă livrarea Produselor comandate; b) pentru confirmarea Comenzii; c) pentru informarea Utilizatorilor privind stadiul Comenzii; d) pentru încheierea altor acorduri, contracte sau colaborări; e) pentru îndeplinirea obligațiilor legale; f) pentru oferirea de răspunsuri la notificările, sesizările sau reclamațiile formulate; g) scopuri de marketing și publicitate; h) scopuri de monitorizare a vânzărilor și comportament al Utilizatorilor și altele.

Nervax Agency aduce la cunoștința Utilizatorilor faptul că anumite informații privind datele cu caracter personal care le aparțin, pot fi dezvăluite în temeiul solicitării și în limite prevăzute de lege, către diferite organe abilitate ale Statului, precum Parchete, Poliție, instanțe judecătorești și altele.

Prin acceptarea prezentelor Termeni și Condiții, Utilizatorul declară că acceptă ca datele sale personale să poată fi incluse în baza de date a Nervax Agency și își dă în mod expres acordul ca datele sale personale furnizate să fie stocate, utilizate și prelucrate în scopul și limitele prevăzute în Politica de confidențialitate, de către Nervax Agency și colaboratorii săi, precum și altor entități din țară sau străinătate, în baza unui angajament de confidențialitate din partea acestora și cu respectarea legislației în materie.

Părțile se obligă și garantează păstrarea confidențialității Informațiilor confidențiale puse la dispoziție, inclusiv pentru angajații, agenții, colaboratorii acestora, prevenirea divulgării acestora către terțe părți neautorizate, precum și folosirea acestora numai în scopurile avute în vedere în prezentul document. Face excepție de la aceste prevederi utilizarea datelor în scopuri autorizate în prealabil și în scris de către Părți și sub rezerva termenilor stabiliți de acestea.

Părțile sunt de acord că toate invențiile, know-how-ul, informațiile de afaceri, comerciale, de performanță cu privire la Produse, tehnice și financiare sau orice informații desemnate în mod special ca fiind confidențiale ori care pot fi considerate în mod rezonabil ca fiind confidențiale, fără a fi marcate în mod expres astfel, dezvăluite de una dintre Părți, celeilalte Părți, constituie Informație confidențială și aparține Părții care face dezvăluirea.

Nu fac obiectul prezentei secțiuni, nefiind considerate Informații confidențiale, cele care:

1. sunt sau au devenit publice, fără nicio intervenție din partea vreuneia dintre Părți;

2. sunt puse la dispoziția Părților pe baze neconfidențiale, din surse externe și care nu au fost supuse interdicției de dezvăluire;

3. sunt cunoscute de una dintre Părți anterior comunicării informației de către cealaltă Parte și fără nicio obligație de confidențialitate;

4. sunt solicitate în temeiul și cu permisiunea legii, în cadrul anumitor proceduri judiciare, de către diferite organe abilitate cu competență în materie.

Utilizatorul confirmă faptul că nu va dezvălui Informațiile confidențiale și/sau Conținutul Produsului niciunei alte persoane, decât în cazul în care este necesar pentru ducerea la îndeplinire a anumitor obligații, cu excepția situației în care acesta este obligat conform legii în vigoare la divulgare. În caz contrar, Nervax Agency își rezervă dreptul de a se îndrepta împotriva Utilizatorului pentru recuperarea oricăror prejudicii cauzate ca urmare a dezvăluirii neautorizate.

13. Notificări, reclamații și sesizări

Utilizatorul acceptă în mod expres faptul că toate comunicările și notificările efectuate în baza sau în legătură cu prezentul Contract vor fi intermediate prin poștă electronică, la adresa comunicată de acesta la momentul plasării Comenzii sau prin utilizarea sistemelor de mesagerie existente pe paginile media sociale aparținând Nervax Agency și Utilizatorului cu care se realizează comunicarea.

Utilizatorul are posibilitatea de a formula notificări, reclamații și sesizări cu privire la Comanda plasată și/sau Produsul livrat, la următoarea adresă de e-mail: media@nervaxagency.com. Sesizările formulate vor fi soluționate de Nervax Agencyîn termen de 30 (treizeci) de zile de la momentul primirii acestora.

Dovada comunicării din partea noastră se poate face prin simpla probare a trimiterii comunicării de către Nervax Agency către Utilizator.

14. Forța majoră

Niciuna dintre părți nu răspunde de neexecutarea la termen și/sau executarea în mod necorespunzător, totală sau parțială, a oricărei obligații care îi revine în temeiul acestor Termeni și Condiții (cu excepția plății Prețului), dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare ori cu întârziere a fost cauzată de forța majoră. Forța majoră, ca eveniment neprevăzut și dincolo de controlul rezonabil al uneia dintre Părți, având definiția dată de legislația română în vigoare, include, fără a se limita la, acte sau fapte guvernamentale sau ale autorităților publice ori locale, pandemii, stare de război, acte de terorism, calamități naturale, accidente nucleare, acte ale hackerilor sau furnizorilor de servicii de internet.

Dacă în termen de 15 zile de la apariție, evenimentul respectiv nu încetează, Părțile au dreptul să-și notifice încetarea de plin drept a contractului, fără vreo altă formalitate suplimentară, fără intervenția instanțelor judecătorești și fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese celeilalte.

15. Încetarea acordului

Obligațiile și răspunderea Părților care au devenit scadente sau care au fost executate anterior încetării, vor supraviețui acesteia. Prezentele Termeni și Condiții produc efecte, cu excepția cazului și până în momentul în care, oricare dintre Părți, decide că dorește încetarea acordului.

Aveți posibilitatea de a solicita încetarea acordului în orice moment, prin formularea unei notificări prin care ne anunțați că nu mai doriți să folosiți Produsele achiziționate și/sau să utilizați Site-ul nostru.

Dacă, în opinia noastră rezonabilă, descoperim că, sau vă suspectăm că, nu ați respectat orice termen sau prevedere a prezentelor Termeni și Condiții, avem posibilitatea de a refuza accesul la Produsele furnizate și putem înceta acest acord.

În cazul încetării, din orice motive, a acordului și a prezentelor Termeni și Condiții, clauzele privind răspunderea și limitarea acesteia, excepția de garanție, drepturile de proprietate intelectuală și confidențialitatea vor continua să producă efecte.

16. Cesiune și transfer

Toate produsele furnizate de noi în conformitate cu acești Termeni și Condiții au valoare nominală, vă sunt personale și nu pot fi transferate sau atribuite niciunei alte persoane.

Nervax Agency are dreptul de a atribui acești Termeni și Condiții oricărei alte companii, fără o notificare prealabilă.

Nervax Agencyîși rezervă dreptul de a transfera, cesiona, greva, subcontracta sau înstrăina în orice alt mod Contractul sau oricare dintre drepturile și obligațiile acestuia care decurg din Contract, către orice terță parte, în mod discreționar.

17. Legislație aplicabilă și jurisdicție

○ Prezentul contract, Termenii și Condițiile prezentate, precum și întregul conținut al acestora, sunt guvernate și interpretate în conformitate cu legea română în vigoare.

○ Prezentele Termeni și Condiții, precum și conținutul acestora, respectă legislația în materie și regulile privind protecția consumatorului, sens în care au fost redactate prin luarea în considerare a Legii nr. 365/2002 privind comerțul electronic, a Legii nr. 296/2004 privind Codul consumului, a Ordonanței Guvernului nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor, a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și Regulamentul GDPR nr. 2016/679 privind protecția datelor cu caracter personal.

○ Părțile convin ca eventualele neînțelegeri sau litigii apărute în legătură cu acordul încheiat, să fie soluționate pe cale amiabilă.

○ În măsura în care rezolvarea diferendelor pe cale amiabilă nu este posibilă, litigiile care ar putea rezulta din orice procedură, neînțelegere sau solicitare a Părților și/sau care pot apărea din relația dintre Părți, contractuală sau de altă natură, vor fi înaintate spre soluționare instanțelor de judecată române competente.

18. Newsletter

Utilizatorul are posibilitatea de a se înscrie pentru a primi Newsletter din partea Nervax Agency. Prin înscriere, aceasta își exprimă acordul expres și deplin de a primi e-mailuri periodice.

Utilizatorul are dreptul de a își retrage în orice moment acordul privind primirea de Newsletter, fără nicio obligație suplimentară, prin accesarea butonului de dezabonare/unsubscribe care este inclus în fiecare newsletter sau prin trimiterea unui e-mail în acest sens la adresa media@nervaxagency.com.

19. Dispoziții finale diverse

Modificări ale Termenilor și Condițiilor

Aveți posibilitatea de a consulta oricând cea mai recentă versiune a Termenilor și Condițiilor pe Site-ul nostru, prin accesarea paginii aferente. Ne rezervăm dreptul discreționar de a actualiza, modifica sau înlocui orice parte a acestor Termeni și Condiții, prin postarea de actualizări și modificări pe site-ul web.

Este responsabilitatea oricărui Utilizator să verifice în mod periodic Site-ul pentru modificări. Utilizarea în continuare sau accesarea Site-ului nostru ori a Produselor furnizate, după publicarea oricăror modificări la acești Termeni și Condiții, constituie acceptarea expresă a modificărilor.

Validitatea acordului și nulități

Acești Termeni și condiții reprezintă întregul acord între dumneavoastră și Nervax Agency cu privire la Produsul achiziționat și înlocuiește orice comunicare orală sau scrisă, anterioară sau contemporană, cu privire la subiectele acoperite de Produsul achiziționat.

Orice ambiguități în interpretarea acestor Termeni și Condiții nu vor fi interpretate împotriva Părții care a redactat acest document.

În cazul în care orice dispoziție sau clauză a acestor Termeni și Condiții va fi considerată a fi, parțial sau integral, nulă, invalidă, neexecutabilă sau ilegală, această dispoziție își va produce totuși efectele în măsura maximă permisă de legea aplicabilă, iar validitatea sau efectul celorlalte dispoziții nu va fi afectat.

Link-uri către site-ul nostru și către alte site-uri

Trimiterea către Site-ul nostru este permisă, însă cu respectarea unor reguli de conduită adecvate în mediul online, și cel puțin a următoarelor condiții:

1. în mod echitabil și legal;

2. fără a fi sugerată orice formă de asociere, recomandare sau aprobare din partea noastră, în cazul în care aceasta nu există;

3. fără intenția calculată sau dorită de a produce pagube reputației noastre sau cu scopul de a profita în mod neloial de aceasta.

Încorporarea Site-ului nostru pe alte site-uri web nu este permisă fără Nervax Agencyexprimat în mod expres, în scris și în prealabil.

Este interzisă trimiterea la Site-ul nostru de pe orice site care încalcă în mod vădit drepturile persoanelor, promovează violență, discriminare sau activități ilegale ori are conținut sexual explicit.

Nervax Agency poate să includă pe Site-ul web linkuri către alte site-uri. Cu toate acestea, cu excepția situației în care se menționează în mod expres altfel, site-urile la care se face trimitere nu sunt în controlul și răspunderea Nervax Agency.

Nervax Agency nu își asumă și nu acceptă în niciun fel răspunderea pentru conținutul site-urilor terțe la care poate face trimitere într-o anumită perioadă. Includerea pe Site-ul nostru a unui link către un alt site web are doar scop de informare și nu implică nicio susținere a respectivelor site-uri sau a celor care le controlează.

Protecția consumatorului

Astfel cum a fost menționat anterior, Nervax Agency recunoaște și acceptă drepturile consumatorilor și declară că a ținut cont de prevederile în materie la momentul redactării prezentelor Termeni și Condiții și punerii la dispoziția Utilizatorului a Produselor furnizate.

Pentru situații care pot fi în legătură cu protecția consumatorului, Utilizatorul poate accesa și verifica informațiile regăsite pe site-ul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorului (ANPC), https://anpc.ro.

Ne poți contacta la numărul de telefon: +40 770 631 864

Sau pe email la adresa: media@nervaxagency.com

Urmărește-ne pe:

Copyright © 2024 – Nervax Agency